Photo Facebook Te

Punjabi Shayri

ਦਿਨ ਵੇਲੇ , ਰਾਤ ਵੇਲੇ ,

ਸੌਣ ਵੇਲੇ , ਉਠੱਣ ਵੇਲੇ ,
ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਆਉਦੀਂ ਏ ,
ਸੱਚੀ ਦਿਲ PKG ਦਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਦਾਂ,
ਜਦੋਂ ਚੂੜੇ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ Facebook ਤੇ ਪਾਉਦੀਂ ਏਂ

PKG Brothers